Reševanje PRITOŽBE ALI SPORA

MiKroTiS ENERGIJA d.o.o.

MiKroTiS ENERGIJA, elektro inženiring, sončne elektrarne, hranilniki el. energije, polnilnice, posredništvo in trgovina, d.o.o. (MiKroTiS ENERGIJA d.o.o.), kot ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb cenjenih strank. Pritožba se lahko odda preko e-poštnega naslova ponudnika info@mikrotis-energija.si ali pisno na naslov MiKroTiS ENERGIJA d.o.o., Škofja vas 40c, 3211 Škofja vas. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Če ponudnik ne ugodi kupčevi pritožbi, ga obvesti o razlogih za zavrnitev pritožbe in poduči o možnostih nadaljnjega reševanje spora, kot sledi v nadaljevanju: 

V primeru, da kupec oz. potrošnik ni zadovoljen z rešitvijo pritožbe lahko: 

1) v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošnikih sporov (ZlsRPS) najprej vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja potrošniškega spora pri odvetnici mag. Nataši Mlakar Sukič, poslovni naslov Kocbekova cesta 42, 3202 Ljubečna, TEL. št. (+386) 41 527 505 ali (+386) 31 213 314, ki jo ponudnik priznava kot pristojno izvajalko za reševanje potrošniških sporov. Odvetnica mag. Nataša Mlakar Sukič je pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport od julija 2018 dalje registrirana, kot izvajalka izvensodnega reševanja potrošniških sporov in bo tkim. kombinirani oz. posredovalno- razsojevalni postopek (kombinacija mediacije in arbitraže), za katerega se je odločil ponudnik, izvajala v skladu z obstoječimi predpisi in z njene strani sprejetimi »Pravili postopka izvensodnega reševanja potrošniških sporov«, ki so objavljena na spletni strani mlakar-sukic.si. Na ta način je kupcu oziroma potrošniku zagotovljen hiter, zaupen, enostaven in učinkovit način izvensodnega reševanja potrošniških sporov, saj je postopek zaključen praviloma v 30 do 60 dneh in je za kupca kot potrošnika brezplačen, razen pristojbine, ki znaša 20,00 EUR (potrošnik sicer nosi stroške svojega morebitnega pooblaščenca za zastopanje). Pobuda za začetek postopka izvensodnega reševanja potrošniškega spora se lahko vloži po navadni pošti na naslov Odvetnica mag. Nataša Mlakar Sukič, Kocbekova cesta 42, 3202 Ljubečna ali po elektronski pošti na naslov info@mlakar-sukic.si, oboje s pripisom: Pobuda za IRPS. Pobuda se vloži v slovenskem jeziku ali angleškem jeziku, postopek se vodi v slovenskem jeziku. Postopke izvensodnega reševanja potrošniških sporov vodi odvetnica sama, in sicer kot nevtralna strokovnjakinja z izkušnjami iz tega področja, ki izpolnjuje vse pogoje, predpisane z ZlsRPS in je vpisana v register izvajalcev pri MGRT. MiKroTiS ENERGIJA d.o.o. 
Dodatne podatke glede izvensodnega reševanja potrošniških sporov s strani izvajalke odvetnice mag. Nataše Mlakar Sukič lahko najdete na njeni spletni strani mlakar-sukic.si. 
Ponudnik v skladu z ZlsRPS objavlja tudi elektronsko povezavo na evropsko platformo za spletno reševanje potrošniških sporov: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=S L

2.) vloži tožbo pri pristojnem sodišču. 

Škofja vas, 16. 1. 2024 MiKroTiS ENERGIJA d.o.o., KATJA ŠAJNOVIĆ, direktorica
Išči